​Plastikmaterialer til poser

Det er helt din egen beslutning, som du har det bedst med, og som passer til dig og din virksomhedsprofil.

Læs meget mere her på siden, så du kan danne din egen mening…

  • LDPE
  • 100% genanvendt plast
  • BIOplast
  • OXO-biodegradable

LDPE

LDPE er den hidtil mest anvendte plasttype til plastikposer, og LDPE er også den type plast, som er mest velegnet til genanvendelse. Men LDPE plast er lavet af råolie og der er store udfordringer forbundet med dette. Fortsætter vi med den robuste og bedst genanvendelige plasttype LDPE plast, så går det ud over vores oliereserver, som eksperterne forudser, vil blive tømt inden for de næste 40 år. Desuden skaber vores forbrug af fossile brændstoffer globale klimaforandringer, og det kan få alvorlige konsekvenser for både mennesker og natur. Vi må derfor prøve at skifte olien ud med andre råstoffer, som er bedre for klimaet.

100% genanvendt plast

Når efterspørgslen på genanvendte råvarer stiger betyder det også, at det bliver mere attraktivt at udsortere plast til genanvendelse. Der kan således være en god forretning i at levere plastaffald til oparbejdning og genanvendelse, samtidig med at der spares på CO2-udledningerne og at i det hele taget skal bruges færre ressourcer.
Kopiér link til din browser og læs mere: https://plast.dk/vi-skal-genanvende-langt-mere-plast/

BIOplast

Der er for fuld styrke gang i udviklingen af nye typer plast, som er lavet af biomasse.

BIOmasse er et organisk materiale som majs, sukkerrør, bambus eller halm. I modsætning til olie, er biomasse en ny ressource. Der er også den fordel, at når plast fremstillet af biomasse ender i affaldsforbrændingen, er det CO2-neutralt. Der udledes nemlig kun lige så meget CO2 til atmosfæren ved afbrænding, som planterne har optaget, da de voksede. Bioplast er alligevel ikke helt CO2-neutralt, for der skal bruges energi til at dyrke BIOmassen og til at omdanne det til plast.

Et bionedbrydeligt produkt forbliver derfor et engangsprodukt, der skal ende på et forbrændingsanlæg og ikke fejlagtigt ende i naturen som ”kompost”.

DERFOR – brug plastposerne igen og igen, og når de ikke kan bruges mere, så skal de smides ud sammen med al anden affald til renovation eller leveres rette sted på de kommunale genbrugsstationer. Herfra sorteres det i nogle tilfælde til genbrug og ellers til forbrænding og omdannes til energi.

Kan BIOplastik genanvendes?

Nogle typer bioplast kan komposteres. Det kræver dog at de rette mikroorganismer er til stede, og at temperatur og fugtighed kan styres. Det kan kun foregå i et industrielt komposteringsanlæg og ikke i en almindelig kompostbeholder i haven. Man kan heller ikke smide en pose af BIOplastik i naturen og så regne med, at den forsvinder!

Hvor langt er man med BIOplastik?

Forskere er kommet langt i forhold til at kunne omdanne biomasse til polymerer (plastens byggesten). Men der er langt endnu. Bioplast er dyrere at fremstille, og der er mange ting som bioplast ikke kan bruges til endnu. Der er ikke den samme styrke, og det er svært at genanvende.

Ulemper ved BIOplastik?

Kan der mon være en ulempe ved at lave bioplast af majs eller andre fødevareafgrøder. Hvis plastindustrien begynder at indkøbe større mængder af f.eks. majs og sukkerrør, vil prisen på majs og sukkerrør til mad stige globalt.

Det vil gå ud over fattige mennesker i lande, hvor disse afgrøder er de vigtigste fødevarer. Så, hvis bioplast skal være et bæredygtigt alternativ til oliebaseret plast, mon så ikke, at det må laves på affaldsprodukter som halm eller lignende?

OXO-biodegradable plastik

Det såkaldte oxo-biodegradable plastik og anden additiv-tilførte plast er ikke bioplast.
Eksperter fra plast-, affaldshåndterings- og miljøbeskyttelsesindustrien udtrykker alvorlige bekymringer over disse produkter. Flere af disse OXO-biodegradable plast producenter hævder, at plasten er “nedbrydelig”, “oxo-nedbrydelige”, “oxo-biologisk nedbrydelige” eller “oxo-fragmenterbare” og undertiden endda “komposterbare” uden at give nogen form for bevis på det.
Disse produkter er fremstillet af konventionel plast og suppleret med specifikke tilsætningsstoffer for at efterligne bionedbrydning.

Faktisk letter disse tilsætningsstoffer imidlertid kun en fragmentering af materialerne, som ikke nedbrydes fuldt ud, men nedbrydes til meget små fragmenter, der forbliver i miljøet – en proces, der mere præcist vil blive beskrevet med udtrykket “oxo-fragmentering”.
Påstande om “oxo-nedbrydelighed” kan lyde tiltalende, alligevel er de vildledende, da de ikke kan verificeres på grund af mangel af en standardspecifikation, dvs. et eksplicit sæt af krav, der skal opfyldes ved produktionen af dette produkt.

Nyttige links:

Via nedenstående links, kan du yderligere orientere dig, og samle information.

Kopier links og indsæt i din browser:

rgo.dk

plast.dk/vi-skal-genanvende-langt-mere-plast